اسپری موی سر آلبورا (قوی )

اسپری موی سر آلبورا (قوی )

اسپری موی سر آلبورا ( قوی ) : 

اسپری موی سر آلبورا تحت لیسانس شرکت CARASA اسپانیا می باشد که دارای درخشندگی و چسبندگی مورد دلخواه شما می باشد که حالت موهای سر شما را تثبیت می نماید، به راحتی قابل شانه کردن می باشد و فرم موهای شما را در مقابل رطوبت و باد محافظت می نماید اسپری موی سر آلبورا قوی دارای چسبندگی فوق العاده می باشد. 

اسپری موی سر قوی آلبورا در 3 حجم 150ml,250ml,500ml  موجود می باشد.

تاریخ

03 بهمن 1393

مجموعه ها

محصولات آلـبورا