كرم دكلره آلبورا

كرم دكلره آلبورا

كرم دكلره آلبورا
كرم دكلره آلبورا يك محصول بی رنگ کننده فوق العاده مي باشد كه جايگزين پودر دكلره معمولي گرديده است و عاري از هرگونه غباري مي باشد. 
كرم دکلره آلبورا با درجه روشن كنندگي تا پايه 9 با ويژگيهاي زير توليد مي گردد:
آساني در تركيب شدن با اکسیدان کرم.
حاوي مواد نرم كننده مي باشد باعث محافظت از مو مي گردد.
آساني در مصرف بدون نياز به استفاده از تكنيك روشن كنندگي خاصي مي باشد.
كرم دكلره آلبورا در سايز 125gr توليد مي گردد.

تاریخ

16 مهر 1394

مجموعه ها

محصولات آلـبورا