اکسیدان کرم گیاهی آلبورا

اکسیدان کرم گیاهی آلبورا

 اکسیدان کرم آلبورا نمره

اکسیدان کرم آلبورا تحت لیسانس شرکت CARASA اسپانیا است که کلیه مواد اولیه این محصول از طریق شرکت CARASA اسپانیا تامین و تولید می گردد و از مزایای این محصول نرم کنندگی خاص آن و همچنین ضد زردی و بدون بو بودن آن می باشد که قابلیت مخلوط شدن با انواع رنگ مو و پودر دکلره را دارا می باشد.

اکسیدان کرم آلبورا در 6 نوع: 

اکسیدان کرم آلبورا تحت لیسانس شرکت CARASA اسپانیا است که کلیه مواد اولیه این محصول از طریق شرکتCARASA اسپانیا تامین و تولید می گردد و از مزایای این محصول نرم کنندگی خاص آن و همچنین ضد زردی و بدون بو بودن آن می باشد که قابلیت مخلوط شدن با انواع رنگ مو و پودر دکلره را دارا می باشد.

اکسیدان کرم آلبورا در 6 نوع:

%3-1 (نمره 0/5)

%6-2 (نمره 1 ) 

%9-3 (نمره 2 )

%12-4 (نمره 3 )

5- گیاهی

6- ضد قرمزی

و در حجمهای 750ml,120ml,60mlو3750ml موجود می باشد.

 

 

 

 

 

تاریخ

02 بهمن 1393

مجموعه ها

محصولات آلـبورا